Květa Machovská

O AUTORCE: Narodila jsem se v Praze, ale žila jsem v Chodouni u Zdic. Vzpomínám na Chodouň, Zdice a Hořovice, tam jsem prožila krásné dětství, školu a studia. To byla má první krajina snů, nápadů, kamarádství. Po absolutoriu na gymnáziu v Hořovicích a Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v oboru výtvarná výchova, matematika a deskriptivní geometrie se ze mne stala učitelka. Vdala jsem se a přestěhovala do Berouna a začala zde učit.

Působila jsem řadu let paralelně na Jungmannově ZŠ a ZUŠ V. Talicha a dva roky na gymnáziu. Svou práci jsem milovala. Pod mým pedagogickým vedením získali žáci četná celostátní i mezinárodní ocenění.

Své znalosti jsem si prohlubovala celoživotním studiem. Jsem žákyní Ladislava Leitgeba (malba), Václava Pence (metodika), Cyrila Boudy (grafika) a Františka Zedníčka (keramika a užitá tvorba). Později jsem absolvovala kurzy krajinomalby, arteterapie a také několik studijních pobytů v keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově nebo Luďka Skoblíka v Praze. Sochala jsem na mezinárodním keramickém sympóziu v Koněšíně na Moravě.

V roce 2003 na hrnčířských trzích v Berouně (s mezinárodní účastí) jsem získala 1. místo v soutěži o zahradní květinovou plastiku.

V současné době se věnuji svobodné tvorbě v širokém spektru námětů a žánrů. Od roku 2006 jsem několikrát reprezentovala Beroun na mezinárodním malířském plenéru v Brzegu.

O KERAMICE A OBRAZECH Květa Machovská

V krajském deníku Vysočina ze dne 29. prosince 2005 v rubrice Umění, v článku „Květa Makovská vystavuje v Horácké galerii“, Josef Křížek napsal (citováno): … je to moderní projev, jeho krása netkví ve zdobných detailech, ale v ušlechtilých liniích a tvarech. Je to forma citlivě skloubená s obsahem tvůrčího záměru. Ať její objekty představují cokoliv, je to umění vysoké úrovně. Viděno vcelku, není to bláhová fikce, je to v keramice hmotně zpoetizovaná realita.

Z keramických hmot preferuji stále keramickou hlínu ostřenou šamotem, v malbě olejomalbu nebo pastel.

Nejrůznější variace květinových, figurálních a zvířecích plastik se hodí do exteriéru (mrazuvzdorné) i interiéru.

Při malování obrazů mé expresivní lyrické vnímání krajiny, jako průhledů do dálky, vystřídal jakýsi imaginární vhled do její struktury a to pohledem zblízka, někdy s lupou a mikroskopem.

Podobně postupuji ve volné plastice, poetické ženské motivy jsem vyměnila za imaginární pohled do lůna přírody. Torza stromů, ztrouchnivělé pařezy, kořeny a listí stromů v lese a kameny se staly mým dalším zdrojem inspirace.

Mé moderní kreativní sochy, ale i obrazy, ozvláštňují mnohé interiéry a exteriéry doma i v zahraničí.

Líbí se vám některé dílo prezentované na tomto webu? Volejte a navštivte originál v mé minigalerii v Berouně!

VYBRANÉ VÝSTAVY:
 • 1977 Duslova vila v Berouně (reliéfy)
 • 2000 Zámecká galerie v Hořovicích
 • 2000 Galerie U radnice
 • 2000 Berounský salon výtvarníků (2000 – 2013)
 • 2001 Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem
 • 2002 Galerie u Rotundy v Týnci nad Sázavou
 • 2003 Mezinárodní veletrh Pragointeriér Praha
 • 2003 Zámecká galerie v Sokolově
 • 2003 Muzeum v Horním Slavkově
 • 2004 Rakovnická mansarda v Rakovníku
 • 2004 Lidická galerie v Lidicích
 • 2004 Galerie Domino – Praha
 • 2005 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2005 Městská galerie v Goslaru (Německo)
 • 2005 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 • 2006 Městská galerie ve Zdicích
 • 2006 Zámecká galerie ve Slavkově u Brna
 • 2006 Mezinárodní plenér – Brzeg (Polsko)
 • 2007 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2007 Muzeum v Goslaru (Německo)
 • 2007 Mezinárodní plenér – Holandský dům v Berouně
 • 2008 Podnikatelský institut Pyramida v Praze
 • 2008 Mezinárodní plenér – Brzeg (Polsko)
 • 2008 Mezinárodní plenér – Petříkov (Polsko)
 • 2008 Galerie Domino – Praha
 • 2009 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2009 Muzeum Českého Krasu v Berouně
 • 2010 Mezinárodní plenér – Brzeg (Polsko)
 • 2010 Kladenské dvorky
 • 2011 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2011 Kladenské dvorky
 • 2012 Mezinárodní plenér – Przewoz (Polsko)
 • 2013 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2013 Galerie a muzeum M. D. Rettigové
 • 2015 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2017 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
 • 2020 Městská galerie – Duslova vila v Berouně
Květa Machovská


Mgr. Květa Makovská | Pod vodojemem 1589, 266 01 Beroun 2
keramika.makovska@seznam.cz | tel.: 776 298 360 |
Kde mě najdete? (MAPA)